Obavještavamo korisnike grijanja da će Gradska toplana Doboj nastaviti isporuku toplotne energije u periodu od 16.04.-18.04.2021. godine, s obzirom da su se za to stekli uslovi.

O daljnjim aktivnostima i završetku grejne sezone 2020/2021. godine korisnici grijanja će biti obaviješteni putem internet stranice Gradske toplane i sredstava informisanja.

UPRAVA GRADSKE TOPLANE

U Doboju, 14.04.2021. godine

DANA 09.04.2019. GODINE U VREMENSKOM PERIODU OD 11 ČASOVA, PA DO ZAVRŠETKA RADOVA NA OGRANKU MAGISTRALNOG VRELOVODA U ULICI KRALJA TVRTKA BITI ĆE PRIVREMENO OBUSTAVLJENA ISPORUKA TOPLOTNE ENERGIJE U DIJELOVIMA SLJEDEĆIH ULICA: SVETOG SAVE, KRALJA PETRA – I, KRALJA TVRTKA, CARA DUŠANA I VOJVODE SIĐELIĆA.

ODNOSNO DOĆI ĆE DO PRIVREMENE OBUSTAVE ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE ZA KORISNIKE USLUGA KOJI SE NAPAJAJU SA TOPLOTNIH PODSTANICA: „ OZREN“, „CENTAR 1“, „ŽTP“, „MUP“, „IZBOR – 1“ I „RAZVOJNA BANKA“.

MOLIMO KORISNIKE GRIJANJA ZA RAZUMIJEVANJE.

UPRAVA GRADSKE TOPLANE

DOBOJ, 08. 04. 2019. GODINE

 

GRADSKA TOPLANA ZAVRŠAVA GREJNU SEZONU 2017/2018 ZAKLЈUČNO SA 15.04.2018. GODINE.

MOLIMO KORISNIKE GRIJANJA DA U PERIODU OD 16.04.2018. DO 30.04.2018. GODINE NE VRŠE BILO KAKVE ZAHVATE NA INTERNIM INSTALACIJAMA CENTRALNOG GRIJANJA (ZATVARANJE INSTALACIJA, ISPUŠTANJE VODE, RADOVE I DR.) KAKO BI GRADSKA TOPLANA U SLUČAJU POTREBE I ZAHLAĐENJA BILA U MOGUĆNOSTI DA NASTAVI ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE.

U DOBOJU, 13.04.2018.”Gradska toplana” a.d. Doboj u cilju što veće i urednije naplate potraživanja od neredovnih platiša, šalje opomene svim dužnicima i poziva ih da svoja dugovanja izmire u što kraćem roku.

U suprotnom će ”Gradska toplana” a. d. morati preduzeti druge, manje popularne mjere, naplate potraživanja putem suda.

Za potrošače koji imaju dug, a nisu u mogućnosti da obaveze izmire u ostavljenom roku, daje se mogućnost plaćanja na odloženo, putem sklapanja Ugovora o reprogramu obaveza.

Pozivaju se svi korisnici toplotne energije koji nemaju sklopljen Ugovor o korištenju toplotne energije da dođu u Upravu Društva radi potpisivanja Ugovora.

 

U P R A V A„ГРАДСКА ТОПЛАНА“а.д.

Д О Б О Ј

Број: 36/17.

Дана, 11.01.2017.године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима, а у вези члана 275. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор „Градска топлана“ а.д. Добој, на основу приједлога Градоначелника Града Добој, дана, 11.01.2017. године, донио је Одлуку о;

 

ДОПУНИ

ДНЕВНОГ РЕДА

Шесте ванредне Скупштине акционара „Градска топлана“ а.д. Добој, која ће се одржати дана, 25.01.2017. године  у сједишту Друштва.

Дневни ред за ванредну сједницу објављен је дана, 03.01.2017. године, те се у исти уврштавају сљедеће тачке дневног реда и то;

Тачка 6. која гласи; Доношење Одлуке о разрјешењу привременог члана Надзорног одбора „Градска топлана“ а.д. Добој, Слободана Лазаревића, испред капитала Града Добоја.

Тачка 7. која гласи; Доношење Одлуке о избору и именовању привременог члана Надзорног одбора, Данијела Јошића, дипл. правника, испред капитала Града Добоја.

Ова допуна бити ће објављена у дневним листовима, доступним на територији Републике Српске, берзи Републике Српске и сајту Друштва.

                                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                                      Надзроног одбора

                                                                                                                              /Дејан Старчевић,дипл.ецц./с.р.