DANA 09.04.2019. GODINE U VREMENSKOM PERIODU OD 11 ČASOVA, PA DO ZAVRŠETKA RADOVA NA OGRANKU MAGISTRALNOG VRELOVODA U ULICI KRALJA TVRTKA BITI ĆE PRIVREMENO OBUSTAVLJENA ISPORUKA TOPLOTNE ENERGIJE U DIJELOVIMA SLJEDEĆIH ULICA: SVETOG SAVE, KRALJA PETRA – I, KRALJA TVRTKA, CARA DUŠANA I VOJVODE SIĐELIĆA.

ODNOSNO DOĆI ĆE DO PRIVREMENE OBUSTAVE ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE ZA KORISNIKE USLUGA KOJI SE NAPAJAJU SA TOPLOTNIH PODSTANICA: „ OZREN“, „CENTAR 1“, „ŽTP“, „MUP“, „IZBOR – 1“ I „RAZVOJNA BANKA“.

MOLIMO KORISNIKE GRIJANJA ZA RAZUMIJEVANJE.

UPRAVA GRADSKE TOPLANE

DOBOJ, 08. 04. 2019. GODINE

 

GRADSKA TOPLANA ZAVRŠAVA GREJNU SEZONU 2017/2018 ZAKLЈUČNO SA 15.04.2018. GODINE.

MOLIMO KORISNIKE GRIJANJA DA U PERIODU OD 16.04.2018. DO 30.04.2018. GODINE NE VRŠE BILO KAKVE ZAHVATE NA INTERNIM INSTALACIJAMA CENTRALNOG GRIJANJA (ZATVARANJE INSTALACIJA, ISPUŠTANJE VODE, RADOVE I DR.) KAKO BI GRADSKA TOPLANA U SLUČAJU POTREBE I ZAHLAĐENJA BILA U MOGUĆNOSTI DA NASTAVI ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE.

U DOBOJU, 13.04.2018.”Gradska toplana” a.d. Doboj u cilju što veće i urednije naplate potraživanja od neredovnih platiša, šalje opomene svim dužnicima i poziva ih da svoja dugovanja izmire u što kraćem roku.

U suprotnom će ”Gradska toplana” a. d. morati preduzeti druge, manje popularne mjere, naplate potraživanja putem suda.

Za potrošače koji imaju dug, a nisu u mogućnosti da obaveze izmire u ostavljenom roku, daje se mogućnost plaćanja na odloženo, putem sklapanja Ugovora o reprogramu obaveza.

Pozivaju se svi korisnici toplotne energije koji nemaju sklopljen Ugovor o korištenju toplotne energije da dođu u Upravu Društva radi potpisivanja Ugovora.

 

U P R A V A„ГРАДСКА ТОПЛАНА“а.д.

Д О Б О Ј

Број: 36/17.

Дана, 11.01.2017.године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима, а у вези члана 275. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор „Градска топлана“ а.д. Добој, на основу приједлога Градоначелника Града Добој, дана, 11.01.2017. године, донио је Одлуку о;

 

ДОПУНИ

ДНЕВНОГ РЕДА

Шесте ванредне Скупштине акционара „Градска топлана“ а.д. Добој, која ће се одржати дана, 25.01.2017. године  у сједишту Друштва.

Дневни ред за ванредну сједницу објављен је дана, 03.01.2017. године, те се у исти уврштавају сљедеће тачке дневног реда и то;

Тачка 6. која гласи; Доношење Одлуке о разрјешењу привременог члана Надзорног одбора „Градска топлана“ а.д. Добој, Слободана Лазаревића, испред капитала Града Добоја.

Тачка 7. која гласи; Доношење Одлуке о избору и именовању привременог члана Надзорног одбора, Данијела Јошића, дипл. правника, испред капитала Града Добоја.

Ова допуна бити ће објављена у дневним листовима, доступним на територији Републике Српске, берзи Републике Српске и сајту Друштва.

                                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                                      Надзроног одбора

                                                                                                                              /Дејан Старчевић,дипл.ецц./с.р.„ГРАДСКА ТОПЛАНА „а.д.

Д О Б О Ј
Број :  3811/16.год.

Дана,  28.12.2016.год.

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима , члана 21. И 27. Статута „Градска топлана“а.д.Добој , Надзорни одбор  „Градска топлана“а.д.Добој на редовној сједници одржаној дана 28.12.2016. године, једногласно је донио Одлуку о ;

С А З И В У

Шесте    ванредне сједнице  Скупштине акционара  „Градска топлана“а.д.Добој ,која ће се одржати дана , 25.01.2017.године ( сриједа ) , са почетком рада у 11 часова у  сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1, а на захтјев Градоначелника Града Добоја, законског заступника већинског капитала.

Разлози због који се сазива ванредна сједница Скупштине акционара су:  Усвајање Плана пословања „Градска топлана“а.д.Добој  и разрјешење   члана Одобра за ревизију  по основу  писмене оставке .

За ванредну сједницу Скупштине акционара предлаже се слиједећи;

 

Д н е в н и   р е д

  1. Избор радних тијела Скупштине ;
  • комисије за гласање,
  • записничара ,
  • два овјеривача записника.
  1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 13.(тринаесте ) редовне  сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“а.д.Добој.
  2. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања „Градска топлана“ а.д. Добој за период 2017.године.
  3. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања „Градска топлана“а.д.Добој за период 2017 -2019.године.
  4. Доношење Одлуке о разрјешењу   члана  Одбора за ревизију  „Градска топлана „а.д.Добој , ради писмене оставке,  испред  капитала Града Добоја.

Право учешћа и право гласа на  Скупштини остварује се на основу листе акционара , коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске на дан 15.01.2017.године.

У случају одлагања сједнице, поновљена сједница ће се одржати  06.02. (понедељак ) 2017.године.

Материјали за сјединицу Скупштине акционара могу се размотрити и преузети у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1 , сваким радним даном од 9 до 14 часова.

 

                                                                                                                 Предсједник

                                                                                                              Надзорног одбор

                                                                                                      /Дејан Старачевић,дипл.ецц/с.р.

 

 Shodno potpisanom Ugovoru o javnoj nabavci sa EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari, ovih dana otpočela je isporuka uglja za grejnu sezonu 2016/2017 god.

Ugovor je potpisan na količinu od 39.000 tona uglja koja se mora isporučiti u roku od 15 septembar – 15 decembar 2016 god., što je zahtijevalo dodatno proširenje deponije za skladištenje uglja.

Ova količina uglja je dovoljna za grejnu sezonu 2016/2017 godina.

 

Galerija