Obavještavamo korisnike grijanja da će Gradska Toplana u skladu sa Odlukom o opštim i tehničkim uslovima isporuke i snabdijevanja toplotnom energijom u Gradu Doboju završiti grejnu sezonu 2023/2024. godine, dana 15.04.2024.godine.