Organizacija Društva

Društvo je organizovano na sledeći način:

 • Sektor za proizvodno-tehničke poslove i distribuciju toplotene energije
 • Sektor za pravne, kadrovske, opšte i poslove interne kontrole
 • Sektor za računovodstveno-finansijske, komercijalne i plansko analitičke poslove

Upravu Društva čine:

 • VD direktora Društva Slađan Jović
 • VD zamjenik direktora Društva Miroslav Milošević
 • VD izvršnog direktora za tehničke poslove Dario Lazić
 • VD izvršnog direktora za pravne poslove Nebojša Marić
 • VD izvršnog direktora za ekonomske poslove Miroslav Kršić

Sektor za proizvodno-tehničke poslove i distribuciju toplotne energije sadrži:

 • Pogon za proizvodnju toplotne energije
 • Servis za distribuciju toplotne energije, izgradnju i održavanje distributivne mreže

Sektor za računovodstveno-finansijske, komercijelne i plansko analitičke poslove sadrži:

 • Odsjek za računovostveno-finansijske poslove
 • Odsjek za komercijalne poslove