Organizacija Društva

Društvo je organizovano na sledeći način:

 • Sektor za proizvodno-tehničke poslove i distribuciju toplotene energije
 • Sektor za pravne, kadrovske, opšte i poslove interne kontrole
 • Sektor za računovodstveno-finansijske, komercijalne i plansko analitičke poslove

Upravu Društva čine:

 • VD direktora Društva Dario Lazić
 • VD zamjenik direktora Društva Nebojša Smiljanić
 • VD izvršnog direktora za tehničke poslove Branko Miletić
 • VD izvršnog direktora za pravne poslove Danijel Jošić
 • VD izvršnog direktora za ekonomske poslove Sandra Dejanović
 • VD izvršnog direktora iz oblasti razvoja i projektovanja Nebojša Marić

Sektor za proizvodno-tehničke poslove i distribuciju toplotne energije sadrži:

 • Pogon za proizvodnju toplotne energije
 • Servis za distribuciju toplotne energije, izgradnju i održavanje distributivne mreže

Sektor za računovodstveno-finansijske, komercijelne i plansko analitičke poslove sadrži:

 • Odsjek za računovostveno-finansijske poslove
 • Odsjek za komercijalne poslove