”Gradska toplana” a.d. Doboj u cilju što veće i urednije naplate potraživanja od neredovnih platiša, šalje opomene svim dužnicima i poziva ih da svoja dugovanja izmire u što kraćem roku.

U suprotnom će ”Gradska toplana” a. d. morati preduzeti druge, manje popularne mjere, naplate potraživanja putem suda.

Za potrošače koji imaju dug, a nisu u mogućnosti da obaveze izmire u ostavljenom roku, daje se mogućnost plaćanja na odloženo, putem sklapanja Ugovora o reprogramu obaveza.

Pozivaju se svi korisnici toplotne energije koji nemaju sklopljen Ugovor o korištenju toplotne energije da dođu u Upravu Društva radi potpisivanja Ugovora.

 

U P R A V A