Na osnovu Odluke Skupštine grada o izmirenju troškova grijanja za fizička lica u periodu od 06.10.-14.10.2018. godine obavješatavmo Korisnike da je Grad Doboj izvršio uplatu ukupnih sredstava za korisnike koji pripadaju gore navedenoj kategoriji.