”GRADSKA TOPLANA” A. D. DOBOJ ĆE DANA 11.09.2017. GODINE POČETI SA DOPUNJAVANJEM VODOM I STAVLJANJEM POD RADNI PRITISAK SISTEM TOPLOVODNIH I KUĆNIH INSTALACIJA GRIJANJA.

OBAVJEŠTAVAJU SE ETAŽNI VLASNICI STANOVA I PRAVNA LICA DA SU OBAVEZNI, U SLUČAJU EVENTUALNIH KVAROVA NA RADIJATORIMA, DA SE OBRATE PREDUZEĆIMA I LICIMA SA KOJIMA JE ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA ZAKLJUČILA UGOVOR O ODRŽAVANJU INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA.

ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA KOJA JE SKLOPILA UGOVOR O ODRŽAVANJU INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA SA GRADSKOM TOPLANOM, MOŽE SE OBRATITI NA TEL.: 053/222-921

 

 ”GRADSKA TOPLANA” A.D.

             D O B O JDodijeljen ugovor ”Ineks-promet” d.o.o. Doboj, za javnu nabavku broj: 604-7-1-303-3-23/16.

Naziv robe – hemikalije za tehnološku vodu.

Ugovor potpisan dana; 04.10.2016. godine.Dana 26.08.2016. objavljeno je Obavještenje o nabavci hemikalije za pripremu tehnološke omekšane vode – konkurentski postupak.

Rok za predaju ponuda je 13.09.2016. godine, 10h.