Dana 26.08.2016. objavljeno je Obavještenje o nabavci hemikalije za pripremu tehnološke omekšane vode – konkurentski postupak.

Rok za predaju ponuda je 13.09.2016. godine, 10h.

Dana 17.08.2016. godine objavljeno je Obavještenje o nabavci aditiv – katalizator za sagorijevanje uglja – konkurentski zahtjev.

Rok za predaju ponuda je 02.09.2016. godine, 10h.