Dodijeljen ugovor ponuđaču ”MN-Fleks” d.o.o. Doboj, za javnu nabavku broj: 604-7-1-286-3-20/16.

Naziv robe – aditiv – katalizator za sagorijevanje uglja.

Ugovor potpisan dana; 12.09.2016. godine.Dana 17.08.2016. godine objavljeno je Obavještenje o nabavci aditiv – katalizator za sagorijevanje uglja – konkurentski zahtjev.

Rok za predaju ponuda je 02.09.2016. godine, 10h.