Javna nabavka broj: 604-7-1-286-3-20/16

Dana 17.08.2016. godine objavljeno je Obavještenje o nabavci aditiv – katalizator za sagorijevanje uglja – konkurentski zahtjev. Rok

Dana 17.08.2016. godine objavljeno je Obavještenje o nabavci aditiv – katalizator za sagorijevanje uglja – konkurentski zahtjev.

Rok za predaju ponuda je 02.09.2016. godine, 10h.