Javna nabavka broj: 604-1-2-285-3-19/16

Dana 10.08.2016. godine objavljeno je Obavještenje o nabavci usluga kreditiranja – otvoreni postupak. Rok za predaju ponuda je

Dana 10.08.2016. godine objavljeno je Obavještenje o nabavci usluga kreditiranja – otvoreni postupak.

Rok za predaju ponuda je 12.09.2016. godine, 10h.