Dodijeljen ugovor ponuđaču NOVA BANKA a.d. Banja Luka, Filijala Doboj.

Javna nabavka broj: 604-1-2-285-3-19/16. Naziv predmeta: nabavka usluga, kreditne usluge – overdraft kredit.

Ugovor potpisan dana; 26.09.2016. godine.Dodijeljen ugovor ”Ineks-promet” d.o.o. Doboj, za javnu nabavku broj: 604-7-1-303-3-23/16.

Naziv robe – hemikalije za tehnološku vodu.

Ugovor potpisan dana; 04.10.2016. godine.Dodijeljen ugovor ponuđaču ”MN-Fleks” d.o.o. Doboj, za javnu nabavku broj: 604-7-1-286-3-20/16.

Naziv robe – aditiv – katalizator za sagorijevanje uglja.

Ugovor potpisan dana; 12.09.2016. godine.