Dodijeljen ugovor ponuđaču NOVA BANKA a.d. Banja Luka, Filijala Doboj.

Javna nabavka broj: 604-1-2-285-3-19/16. Naziv predmeta: nabavka usluga, kreditne usluge – overdraft kredit.

Ugovor potpisan dana; 26.09.2016. godine.