Dodijeljen ugovor ponuđaču Hifa d.o.o. Tešanj.

Javna nabavka broj: 604-1-1-299-5-29/16. Naziv predmeta: gorivo – dizel i benzin.

Ugovor potpisan: 08.11.2016. god.