NA OSNOVU ODLUKE O OPŠTIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ISPORUKE I SNABDIJEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM U GRADU DOBOJU, “GRADSKA TOPLANA ” A.D. DOBOJ OBAVJEŠTAVA KORISNIKE TOPLOTNE ENERGIJE DA ĆE GREJNA SEZONA ZA 2019/20 GOD.  KRENUTI NA VRIJEME, DANA 15.10.2019 GODINE.