Dodijeljen ugovor ponuđaču Unicredit Bank d.d. Mostar.  Za javnu nabavku broj: 604-1-2-405-5-1/17, u otvorenom postupku za usluge kreditiranja.


Dodijeljen ugovor ponuđaču Hifa d.o.o. Tešanj.

Javna nabavka broj: 604-1-1-299-5-29/16. Naziv predmeta: gorivo – dizel i benzin.

Ugovor potpisan: 08.11.2016. god.


Dodijeljen ugovor ponuđaču NOVA BANKA a.d. Banja Luka, Filijala Doboj.

Javna nabavka broj: 604-1-2-285-3-19/16. Naziv predmeta: nabavka usluga, kreditne usluge – overdraft kredit.

Ugovor potpisan dana; 26.09.2016. godine.


Dodijeljen ugovor ”Ineks-promet” d.o.o. Doboj, za javnu nabavku broj: 604-7-1-303-3-23/16.

Naziv robe – hemikalije za tehnološku vodu.

Ugovor potpisan dana; 04.10.2016. godine.