Dodijeljen ugovor ponuđaču Unicredit Bank d.d. Mostar.  Za javnu nabavku broj: 604-1-2-405-5-1/17, u otvorenom postupku za usluge kreditiranja.