NAJPOVOLJNIJI PONUĐAČ JE NOVA BANKA AD BANJA LUKA.