NA OSNOVU ODLUKE O OPŠTIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ISPORUKE I SNABDIJEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM U GRADU DOBOJU, “GRADSKA TOPLANA ” A.D. DOBOJ OBAVJEŠTAVA KORISNIKE TOPLOTNE ENERGIJE DA ĆE GREJNA SEZONA ZA 2022/23 GOD.  KRENUTI  DANA 15.10.2022. GODINE.