Dodijeljen ugovor ”Ineks-promet” d.o.o. Doboj, za javnu nabavku broj: 604-7-1-303-3-23/16.

Naziv robe – hemikalije za tehnološku vodu.

Ugovor potpisan dana; 04.10.2016. godine.


Dodijeljen ugovor ponuđaču ”MN-Fleks” d.o.o. Doboj, za javnu nabavku broj: 604-7-1-286-3-20/16.

Naziv robe – aditiv – katalizator za sagorijevanje uglja.

Ugovor potpisan dana; 12.09.2016. godine.


Dana 26.08.2016. objavljeno je Obavještenje o nabavci hemikalije za pripremu tehnološke omekšane vode – konkurentski postupak.

Rok za predaju ponuda je 13.09.2016. godine, 10h.