Dana 13.03.2017. objavljeno je Obaviještenje o Javnoj nabavci za robu – ugalj lignit – otvoreni postupak.

Rok za prijem ponuda: 28.4.2017., 9 h.