Dana 07.03.2017. objavljeno je Obaviještenje o Javnoj nabavci za usluge – hemijsko čišćenje vodene strane i plamena dimne strane kotlova VKSR 25 – konkurentski postupak.

Rok za prijem ponuda: 23.3.2017., 10 h.