Dana 03.03.2017. objavljeno je Obaviještenje o Javnoj nabavci za robe kancelarijski namještaj – otvoreni postupak.

Rok za prijem ponuda: 24.3.2017., 10 h.