Shodno potpisanom Ugovoru o javnoj nabavci sa EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari, ovih dana otpočela je isporuka uglja za grejnu sezonu 2016/2017 god.

Ugovor je potpisan na količinu od 39.000 tona uglja koja se mora isporučiti u roku od 15 septembar – 15 decembar 2016 god., što je zahtijevalo dodatno proširenje deponije za skladištenje uglja.

Ova količina uglja je dovoljna za grejnu sezonu 2016/2017 godina.

 

Galerija


U cilju uspješnog početka grejne sezone 2016/2017 okončavaju se radovi na proširenju deponije za ugalj na površini od 4000m2.

Galerija


”GRADSKA TOPLANA” A.D. DOBOJ ĆE DANA 08.09.2016. GODINE POČETI SA DOPUNJAVANJEM VODOM I STAVLJANJE POD RADNI PRITISAK SISTEM TOPLOVODNIH I KUĆNIH INSTALACIJA GRIJANJA.

OBAVJEŠTAVAJU SE ETAŽNI VLASNICI STANOVA I PRAVNA LICA DA SU OBAVEZNI U SLUČAJU EVENTUALNIH KVAROVA NA RADIJATORIMA, DA SE OBRATE PREDUZEĆIMA I LICIMA SA KOJIMA JE ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA ZAKLJUČILA UGOVOR O ODRŽAVANJU INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJENJA.

ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA KOJA JE SKLOPILA UGOVOR O ODRŽAVANJU INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA SA GRADSKOM TOPLANOM, MOŽE SE OBRATITI NA TEL.: 053/ 222-921.


Obavještavaju se potrošači, da Toplana iskazuje značajno potraživanje za isporučenu tolotnu energiju.

Visina potraživanja ugrožava tekuću likvidnost Društva, mogućnost redovnog servisiranja obaveza i blagovremenost provođenja tehničkih radnji na remontu postrojenja.

Radi navedenog ugrožava se i moguća tehnička spremnost Društva za početak sezone

Pozivaju se potrošači da izmire dug Društvu.

Za potrošače koji ne izmire obaveze Društvo će biti prinuđeno da pokrene postupak prinudne naplate, čime će potrošač-dužnik biti izložen dodatnim troškovima.


Nakon završetka grejne sezone 15.04.2016. godine u Društvu se provode važne aktivnosti i to:

  • Realizacija Plana remonta proizvodnih postrojenja, toplotnih podstanica i distributivne mreže, radi obezbjeđenja tehničke spremnosti za narednu grejnu sezonu.
  • Aktivnosti na naplati potraživanja od dužnika fizičkih i pranvih lica putem zaključenja ugovora o reprogramu duga, utuženjima i namirenju duga propisanim modalitetima,
  • Organizovanje održavanja redovne Skupštine akcionara,
  • Sanacija i rekonstrukcija upravne zgrade u sjedištu Društva.