Obavještavamo korisnike grijanja da će Gradska Toplana u skladu sa Odlukom o opštim i tehničkim uslovima isporuke i snabdijevanja toplotnom energijom u Gradu Doboju završiti grejnu sezonu 2021/2022. godine, dana 15.04.2022.godine.