Dana 27.04.2018. godine objavljeno je Obavještenje o Javnoj nabavci za radove – sanacija kvarova na vrelovodu – otvoreni postupak.

Rok za prijem ponuda: 18.05.2018. godine, 12 h.