Dana 27.04.2018. godine objavljeno je Obavještenje o Javnoj nabavci za usluge – mehaničko i hemisko čišćenje plameno-dimnog dijela kotlova i konzervacija – otvoreni postupak.

Rok za prijem ponuda: 21.05.2018. godine, 10 h.