NA OSNOVU ODLUKE O OPŠTIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ISPORUKE I SNABDIJEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM U GRADU DOBOJU ,”GRADSKA TOPLANA”A.D. DOBOJ OBAVJEŠTAVA KORISNIKE TOPLOTNE ENERGIJE DA ĆE GREJNA SEZONA ZA 2022/23 GODINE BITI PRODUŽENA NAKON 15.04.2023.GOD. DO 21.04.2023.GODINE JER JE DOŠLO DO NAGLE PROMJENE VREMENSKIH USLOVA I PROGNOZIRANA SREDNJA DNEVNA TEMPERATURA ZA NAREDNE DANE IZNOSIĆE OD 8°C DO 10°C.DANA 20.08.2018. GODINE OBJAVLJENA JE ODLUKA O PONIŠTENJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA KREDITIRANJA TIPA ”REVOLVING” U IZNOSU 950.000,00 KM.

OBRAZLOŽENJE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA KREDITIRANJA TIPA ”REVOLVING” U IZNOSU 950.00,00 KM OBJAVLJEN JE KAO OTVORENI DANA 25.07.2018. GODINE SA KRAJNJIM ROKOM ZA PREDAJU PONUDA DO 16.08.2018. GODINE, 10 ČASOVA.

DO KRAJNJEG OSTAVLJENOG ROKA NIJE PRISTIGLA NITI JEDNA PONUDA TE SE POSTUPAK PONIŠTAVA, U SKLADU SA ČLANOM 70. TAČKA (2) PODTAČKA a).