NAJPOVOLJNIJI PONUĐAČ JE ”TEHNIČKA ZAŠTITA” DOO DOBOJ, KRALJA ALEKSANDRA BR.60, 74000 DOBOJ.