ZBOG NAJAVLJENIH NISKIH TEMPERATURA U NOĆI 28. 02. 2018. GODINE, U CILJU KVALITETNIJEG GRIJANJA ’’GRADSKA TOPLANA’’ ĆE ORGANIZOVATI PRODUŽENI PERIOD ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE.

UPRAVA GRADSKE TOPLANE

DOBOJ, 28. 02. 2018. GODINE