Dana 31.03.2017. objavljeno je Obaviještenje o Javnoj nabavci za robe ležajevi i drugi materijal – konkurentski postupak.

Rok za prijem ponuda: 17.04.2017., 10 h.