Dana 04.04.2017. objavljeno je Obaviještenje o Javnoj nabavci za robe elektro materijal – otvoreni postupak.

Rok za prijem ponuda: 26.04.2017., 10 h.