NAJPOVOLJNIJI PONUĐAČ JE NOVA BANKA AD, BANJA LUKA.